• Zebrania
     


    Dni otwarte

    4 listopada

    7 października
     

    12 maja

    16 grudnia
     

     

    14 kwietnia
     

     

     

    Zapisy na dzień otwarty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym -
    tel. 22 822-27-36

     

     - omówienie wyników za 1 semestr: 13, 14, 15 stycznia

    - omówienie wyników za 2 semestr: 7, 8, 9 czerwca