• Zebrania
     


    Dni otwarte

     


     

     


     

     


     

     

     

    Zapisy na dzień otwarty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym -
    tel. 22 822-27-36

     

     - omówienie wyników za 1 semestr:
    - omówienie wyników za 2 semestr: