• Zebrania
     


    Konsultacje

    8.09 - Teams

    13.10

    17.11

    15.12

    11.05

    2.03

     

     

    Zapisy na konsultacje przyjmowane są w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym -
    tel. 22 822-27-36

     Spotkania z dziećmi i Rodzicami

     - omówienie wyników za 1 semestr: 24, 25, 26 stycznia
    - omówienie wyników za 2 semestr: 13, 14, 15 czerwca