• Zebrania kl. 1-3
     


    Zebrania kl. 4-8

    8.09

    7.09

    17.11

    16.11

    11.05

    10.05

     

     Spotkania z dziećmi i Rodzicami

     - omówienie wyników za 1 semestr: 23, 24, 25 stycznia
    - omówienie wyników za 2 semestr: 12, 13, 14 czerwca