• Zebrania
     


    Dni otwarte

    11 września
     

    16 października

    6 listopada

     16 grudnia
     

    13 maja

    8 kwietnia
    (zebrania lub dzień otwarty)

     

     

    Zapisy na dzień otwarty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym -
    tel. 22 822-27-36

     

     - omówienie wyników za 1 semestr:29, 30, 31 stycznia

    - omówienie wyników za 2 semestr: 15, 16, 17 czerwca