•  

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    4.09


    Zimowa przerwa świąteczna

    23.12 - 31.12


    Ferie zimowe

    15.01 - 28.01


    Ferie wiosenne

    28.03 - 2.04

     

    Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    21.06

     

    Ślubowanie Pierwszaków4 września

    Egzamin ósmoklasisty -  14, 15, 16 maja

    Termin dodatkowy - 10, 11, 12 czerwca

    Rada Pedagogiczna:

    31.08
    22.09
    16.11
    29.01
    07.03
    09.05
    10.06
    17.06

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, (świetlica ma dyżur):

    22.09
    29-30.04.2024
    2.05.2024
    14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty