• Portal - Wybieram Szkołę


    Rodzic_jako_doradca_swojego_dziecka..pdf


    Punkt Informacji Karier (PIK).

    Projekt „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ” –

     rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych

    m. st. Warszawy.

    Informujemy, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia przystąpiła do projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy, w ramach którego na terenie szkoły powstał Punkt Informacji Karier  (PIK) czynny w piątki w godzinach 16.20-18.20 w sali 64 na II piętrze. Zajęcia będą prowadzone przez koordynatora projektu Panią Beatę Dudziak-Tomaszek. Czas trwania projektu: 1 XII 2019r. - 01 XI 2021r.
    Głównym celem projektu jest  wzmocnienie doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole. Cel ten będzie realizowany poprzez spotkania indywidualne z rodzicami i uczniami klas 7 i 8. Uczniowie biorący udział w projekcje będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie.
    W celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w ramach projektu została nawiązana współpraca z przedsiębiorcami oraz otoczeniem społeczno – gospodarczym.
    Uruchomiona również została platforma dla uczniów, rodziców i nauczycieli www.brp.edu.pl (brp - bliżej rynku pracy) oraz na stronie WCIES jest możliwość zapoznania się z prezentacjami dla rodziców i uczniów dot. doradztwa zawodowego –  crdz.wcies.edu.pl

    Informuję o uruchomieniu przez doradców zawodowych WCIES bezpłatnych  konsultacji dla uczniów i rodziców .
    Dyżury będą miały miejsce w siedzibie WCIES ul. Stara 4 Warszawa Będą oni oczekiwać na Państwa w poniedziałki w godz. 14.00-18.00 w sali 10.
    Istnieje możliwość wcześniejszego zapisania się na spotkanie na  stronie WCIES w zakładce konsultacje gdzie są podane daty i godziny przyjęć.

    Serdecznie zapraszam Państwa i młodzież na spotkania w Punkcie Informacji Karier w SP 61.
    Z poważaniem, koordynator projektu – Beata Dudziak-Tomaszek.


    Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES


    Doradztwo zawodowe

    Przydatne strony internetowe:

    Mapa karier

    Bliżej Rynku Pracy https://brp.edu.pl/

    Doradztwo- ORE http://doradztwo.ore.edu.pl

    Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl

    Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://www.edukacja.warszawa.pl

    Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – społecznych i Szkoleń http://crdz.wcies.edu.pl/

    Mobilne Centra Informacji Zawodowej http://www.ohp.pl

    Katalog zawodów, testy, uczelnie http://www.kluczdokariery.pl

    Ogólne informacje o szkołach http://www.szkolnictwo.pl

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna http://www.oke.waw.pl

    Bliżej Rynku pracy http://informator.brp.edu.pl/

    Rodzic jako doradca swojego dziecka - Prezentacja_dla_rodzicow.pdf

    Zanim zdecydujesz o wyborze szkoły - Prezentacja_dla_uczniow.pdf