• W roku 2019 nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF

    UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

      Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna zrzeszająca placówki propagujące ideę niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. W ramach przynależności do Klubu będziemy propagować idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka, uczestniczyć w akcjach edukacyjnych przygotowanych przez UNICEF oraz realizować działania zaplanowane przez nas samych.

       Wszystkim działaniom przyświecać będzie ten sam cel - budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

      Szczegółowo z działalnością UNICEFU można się zapoznać na stronie internetowej Klub Szkół UNICEF