• Szanowni Państwo

    Aby zgłosić szkodę z tytułu NW i uzyskać odszkodowanie należy skorzystać z jednej
    z możliwości wymienionych w ulotce.

    FORMULARZ zgłoszenia roszczenia dostępny jest do wydrukowania na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl

    Jeśli będziecie Państwo wypełniać FORMULARZ zgłoszenia roszczenia online i dołączać dokumenty, należy je uprzednio zeskanować.

    Dla przypomnienia:

    Seria i numer polisy: EDU-N005305

    Opcja ubezpieczenia: EDU PLUS

    Składka: 48 zł (dotyczy roku szkolnego 2021/2022)

    Suma ubezpieczenia: 18 tys. zł.

    Czas trwania umowy ubezpieczenia – 01.10.2021 – 30.09.2022

    ZAKRES UBEZPIECZENIA

    zakres_II_wariant_IR.pdf