• Biblioteka

     

    Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników:

     


    Maria
    Kunicka

     


    Beata
    Dudziak-Tomaszek

     

    Poniedziałek

    08.00 - 15.00 07.00 - 08.00
    11.30 - 12.50

    Wtorek

    08.00 - 15.00 07.55 - 08.55
    13.40 - 15.40

    Środa

    08.00 - 14.00 12.35 - 13.35

    Czwartek

     

    07.00 - 10.45
    długie przerwy

    Piątek

      07.00 - 08.00
    długie przerwy


    Czytelnia Multimedialna służy do poszukiwania informacji, pracy, nauki, utrwalania wiadomości, więc nie ma zapisów na „granie” na komputerach. Komputery są dostępne codziennie od 4 lekcji do końca pracy biblioteki szkolnej, z wyłączeniem godzin, gdy w bibliotece odbywają się planowe zajęcia edukacyjne (zapisy u nauczyciela bibliotekarza). Komputer dyżurny z dostępem do Internetu czynny jest cały dzień.

    DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTÓW:

    Każdy uczeń jest czytelnikiem biblioteki szkolnej, nie trzeba się do niej zapisywać. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne a za zgubienie/zniszczenie wypożyczonej książki obowiązuje zasada dostarczenia tego samego tytułu.
    Uczniowie klas pierwszych mogą odwiedzać bibliotekę, ale wypożyczenia zaczną się na przełomie I i II semestru, po zajęciach wprowadzających do biblioteki i uroczystym pasowaniu na czytelnika.  We wtorkowe poranki nauczyciel bibliotekarz zabiera grupkę chętnych świetliczaków na Czytanie na bibliotecznym dywanie,  czyli zajęcia czytelniczo – plastyczno – ogólnorozwojowe.

    NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

    REGULAMIN ŁACZNIKÓW:

    1.      Łącznicy systematycznie prowadzą zeszyt łączników na podstawie  kart czytelnika, rejestrując co miesiąc:

    - ilość przeczytanych książek

    - uczniów przetrzymujących książki

    2.      Łącznicy analizują czytelnictwo klasy za miniony miesiąc na początku kolejnego miesiąca, przed lekcjami, po lekcjach, za zgodą wychowawcy - na godz. wychowawczej, ale nigdy podczas przerwy!

    3.      Łącznicy proszeni są o wprowadzanie do biblioteki nowych uczniów przychodzących w ciągu roku a także przypominanie o zwrocie książek uczniom odchodzącym ze szkoły w ciągu roku.

    4.      Łącznicy informują klasę o nowościach książkowych w szkolnej bibliotece i wydarzeniach bibliotecznych (konkursach, imprezach itp.) a także podają bibliotekarzowi tytuły książek, których zakup proponują uczniowie.

    5.      Zeszyty łączników przechowywane są w bibliotece.