• PEDAGOG

    mgr Zofia Donica

     mgrSylwia Gadomska

     

    PONIEDZIAŁEK   7:00 - 11:00  Zofia Donica
    13:35 - 16:05 Sylwia Gadomska
    WTOREK

      7:55 - 8:55 Sylwia Gadomska
    12:35 - 13:35 Zofia Donica

    ŚRODA 12:35 - 13:35 Zofia Donica
    13:35 - 17:05 Sylwia Gadomska
    CZWARTEK 13:35 - 15:35 Zofia Donica
    PIĄTEK 11:30 - 13:30 Zofia Donica
    13:35 
    - 17:05 Sylwia Gadomska

    Szanowni Państwo,


    Ostateczny termin na rozliczenie stypendium socjalnego (przyniesienie faktur) jest 8 maja 2020. Po tym terminie nie będą przyjmowane już żadne faktury do rozliczenia.


    W związku z licznymi pytaniami o termin wypłaty stypendiów, informujemy, iż administracja szkoły będzie bezpośrednio kontaktować się z każdym rodzicem i umawiać termin odbioru pieniędzy.
    Kontakt telefoniczny nastąpi do końca kwietnia.

    Ponadto, bardzo dziękujemy rodzicom, którzy zgodnie z podanymi przez nas informacjami, dołączyli do swoich faktur potwierdzenie przelewu oraz w przypadku, gdy jedna faktura dotyczyła kilku uczniów - dołączyli samodzielnie zrobioną kopię tej faktury.

    Jednocześnie informujemy, iż od września 2020r. faktury bez potwierdzenia przelewu oraz samodzielnie wykonanych przez rodziców i dołączonych kopii będą sprawdzane i rozliczane W OSTATNIEJ KOLEJNOŚCI.

     Prosimy o przynoszenie faktur i pozostawianie je w pudełku podpisanym "Stypendia".

    Prosimy, aby koperty były szczelnie zamknięte i dostarczane w rękawiczkach.

    Każda koperta powinna dotyczyć jednego ucznia tzn. jeśli jeden rodzic rozlicza stypendium za 3 dzieci, powinien dostarczyć 3 koperty.

    Faktury opłacone bezgotówkowo muszą posiadać dołączone (wydrukowane) potwierdzenie zapłaty.

    W przypadku faktur wymagających potwierdzenia zgodności z oryginałem prosimy o dołączanie oryginału, który będzie można odebrać w późniejszym terminie.

    Bardzo prosimy, aby SZCZEGÓŁOWO opisali państwo na odwrocie faktury jaki jest cel edukacyjny kupionych artykułów - w tym zakresie w ubiegłych latach było najwięcej błędów, przez co faktury nie mogą być prawidłowo rozliczone.

    UWAGA:
    Pamiętajmy, że im mniej błędów będą zawierały faktury, tym szybciej rozliczymy stypendia, dlatego uprzejmie prosimy o sprawdzenie na fakturach danych, opisów celu edukacyjnego, dołączenie potwierdzenia płatności bezgotówkowej oraz oryginałów faktur, jeśli wymagają one potwierdzenia zgodności (dotyczy rodziców, którzy rozliczają stypendia za więcej niż jedno dziecko i na jednej fakturze mają artykuły dla więcej niż jednego dziecka)

    PONADTO PROSIMY, ABY W KAŻDEJ KOPERCIE BYŁA KARTKA Z INFORMACJĄ:
    1. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA, NA KTÓREGO WYDAWANA BYŁA DECYZJA STYPENDIALNA:
    2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
    3. KLASA:
    ułatwi to organizację, gdy rodzic i uczeń posiadają inne nazwiska.

    Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy zdrowia.
    W razie pytań prosimy o kontakt.

    Pedagog szkolny
    Sylwia Gadomska
    Zofia Donica


    Konsultacje dla rodziców
     

    pon. 8.00 - 9.00
    pt. 14.30 - 15.30

    • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Współpracuje z wychowawcami klas.
    • Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy.
    • Kontroluje realizację obowiązku szkolnego.
    • W uzasadnionych przypadkach współpracuje z kuratorem sądowym
    • Współpracuje z instytucjami wspierającymi uczniów.
    • Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
    • Pomaga Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
    • Koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej uczniów.

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Zarząd Oddziału Warszawa - Ochota
    ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa
    tel.: 22 822 97 83
    e-mail: tpd@buziaczek.pl
    www: www.tpdzg.org.pl