• PEDAGOG

    mgr Zofia Donica

     mgrSylwia Gadomska

    Godziny pracy pedagoga od dn. 18.01:

    Zdalnie poprzez platformę Teams:
    Poniedziałek:
    7.45 - 8.45 Sylwia Gadomska
    11.20 - 13.20 Zofia Donica
    16.10 - 17.10 Sylwia Gadomska

    Stacjonarnie:
    Wtorek 8.00 - 17.00 Sylwia Gadomska
    Środa 8.00 - 16.30 Sylwia Gadomska
    Czwartek 8.00 - 16.30 Zofia Donica
    Piątek: 8.00 - 17.00 Zofia Donica

    Spotkania zdalne/ stacjonarne z rodzicami oraz uczniami klas I - VIII, po wcześniejszym umówieniu poprzez platformę Librus.


    Szanowni Państwo,

    W bieżącym roku szkolnym, uchwałą Rady m.st Warszawy, nastąpiła zmiana dotycząca przyjmowania wniosków, wydawania decyzji oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych. Instytucją, która będzie się tym zajmowała jest Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

    Nastąpiła również modyfikacja katalogu wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów szkolnych. W ramach tego świadczenia możliwe będzie finansowanie tylko:

    a) zakupu podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,

    b) zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,

    c) zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,

    d) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

    Wzory wniosków o udzielenie w/w świadczeń dostępne są na stronie Biura Edukacji (w zakładce dla ucznia i rodzica - Pomoc socjalna dla uczniów).

    Wypełnione wnioski należy składać lub przesyłać bezpośrednio do OPS w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy czym wniosek dotyczący stypendium szkolnego musi zostać złożony/wysłany w ustawowym terminie do 15 września 2020 roku. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wnioskodawcą jest rodzic/prawny opiekun dziecka.

    Adres Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ochota:ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa


    Pedagog

    • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Współpracuje z wychowawcami klas.
    • Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy.
    • Kontroluje realizację obowiązku szkolnego.
    • W uzasadnionych przypadkach współpracuje z kuratorem sądowym
    • Współpracuje z instytucjami wspierającymi uczniów.
    • Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
    • Pomaga Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
    • Koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej uczniów.

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Zarząd Oddziału Warszawa - Ochota
    ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa
    tel.: 22 822 97 83
    e-mail: tpd@buziaczek.pl
    www: www.tpdzg.org.pl

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PONIEDZIAŁEK 7.00 - 8.50 Sylwia Gadomska
    7.00 - 8.00 Zofia Donica
    WTOREK

    7.00 - 8.55 Zofia Donica

    ŚRODA 7.00 - 10.00 Zofia Donica
    12.00 - 12.50 Zofia Donica
    13.30 - 16.30 Sylwia Gadomska
    CZWARTEK 7.00 - 8.00 Zofia Donica
    15.00 - 17.00 Sylwia Gadomska
    PIĄTEK 7.00 - 8.00 Zofia Donica
    13.30 - 17.30 Sylwia Gadomska
    15.30 - 17.30 Zofia Donica