• PEDAGOG

     

     

    Jakub Kubicki
     

    Poniedziałek

     08:00 – 09:35
    12:30 – 15:00

    Wtorek

    08:00 – 10:30
    11:30 – 12:50
    13:40 – 15:30

    Środa

    09:30 – 12:50
    13:40 – 15:30 

    Czwartek

    08:00 – 9:35
    10:30 – 11:30

    Piątek

    08:00 – 11:45
    12:30 – 15:00

    Pedagog

    • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Współpracuje z wychowawcami klas.
    • Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy.
    • Kontroluje realizację obowiązku szkolnego.
    • W uzasadnionych przypadkach współpracuje z kuratorem sądowym
    • Współpracuje z instytucjami wspierającymi uczniów.
    • Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
    • Pomaga Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
    • Koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej uczniów.

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Zarząd Oddziału Warszawa - Ochota
    ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa
    tel.: 22 822 97 83
    e-mail: tpd@buziaczek.pl
    www: www.tpdzg.org.pl