• PEDAGOG

    mgr Zofia Donica

    mgr  Jakub Kubicki

     


    Zofia Donica
     

    Jakub Kubicki

    Poniedziałek

    07:30 – 08:00 
    08:45 – 11:45 
    16:20 – 17:00 

     

    08:00 – 10:30 
    11:45 – 15:45 

    Wtorek

    07:30 – 08:00   08:00 – 12:30  
    13:35 – 16:40  

     

    Środa

    07:30 – 08:00    08:00 – 13:30  
    14:35 – 15:35  

     

    Czwartek

    07:30 – 08:00
    16:20 – 17:20  
     

    08:00 – 15:00  

    Piątek

    07:30 – 10:40  
    15:30 – 16:40  
    08:00 – 09:30  
    11:30 – 16:30  

     

    Pedagog

    • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Współpracuje z wychowawcami klas.
    • Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy.
    • Kontroluje realizację obowiązku szkolnego.
    • W uzasadnionych przypadkach współpracuje z kuratorem sądowym
    • Współpracuje z instytucjami wspierającymi uczniów.
    • Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
    • Pomaga Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
    • Koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej uczniów.

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Zarząd Oddziału Warszawa - Ochota
    ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa
    tel.: 22 822 97 83
    e-mail: tpd@buziaczek.pl
    www: www.tpdzg.org.pl