• PEDAGOG

    Sylwia Gadomska

     Jakub Kubicki

     


    Sylwia Gadomska
     

    Jakub Kubicki

    Poniedziałek

    7.00 - 8.00 8.40 - 12.40
    14.40 - 15.40

    Wtorek

    15.30 - 17.10 8.40 - 10.40
    12.30 - 15.30

    Środa

    7.00 - 8.00
    14.35 - 15.30
    8.00 - 10.40
    11.40 - 15.40

    Czwartek

    13.35 - 16.30

    10.30 - 11.30
    12.30 - 14.50

    Piątek

    14.35 - 17.00 8.40 - 10.40

    Pedagog

    • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Współpracuje z wychowawcami klas.
    • Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy.
    • Kontroluje realizację obowiązku szkolnego.
    • W uzasadnionych przypadkach współpracuje z kuratorem sądowym
    • Współpracuje z instytucjami wspierającymi uczniów.
    • Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
    • Pomaga Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
    • Koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej uczniów.

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Zarząd Oddziału Warszawa - Ochota
    ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa
    tel.: 22 822 97 83
    e-mail: tpd@buziaczek.pl
    www: www.tpdzg.org.pl