• PEDAGOG

     Zofia Donica

    Sylwia Gadomska

     

    PONIEDZIAŁEK   7:35 - 10:35  Zofia Donica
    13:35 - 16:35 Sylwia Gadomska
    WTOREK

      7:45 -   8:55 Sylwia Gadomska
    13:35 - 17:35 Zofia Donica

    ŚRODA 13:35 -15:35 Sylwia Gadomska
    CZWARTEK   7:40 - 8:55 Sylwia Gadomska
    PIĄTEK 10:45 - 14:45 Zofia Donica
    13:35 
    - 16:05 Sylwia Gadomska
     

    Konsultacje dla rodziców oraz wypłaty stypendiów:
     

    pon. 8.00 - 9.00
    pt. 14.30 - 15.30

    • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Współpracuje z wychowawcami klas.
    • Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy.
    • Kontroluje realizację obowiązku szkolnego.
    • W uzasadnionych przypadkach współpracuje z kuratorem sądowym
    • Współpracuje z instytucjami wspierającymi uczniów.
    • Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
    • Pomaga Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
    • Koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej uczniów.

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Zarząd Oddziału Warszawa - Ochota
    ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa
    tel.: 22 822 97 83
    e-mail: tpd@buziaczek.pl
    www: www.tpdzg.org.pl