• Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61
    im. Juliana Przybosia
    02-340 Warszawa, ul. Białobrzeska 27
    NIP 526-21-75-335

    PKO BP V O/W-wa
    42 1020 1055 0000 9902 0015 6976


    SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW SZKOŁY NR 61

    Z inicjatywy i środków Rady Rodziców:
     

    • zakupiono i zamontowano videofon, umożliwiający odbiór dzieci ze świetlicy, bez chodzenia po szkole;

    • zamontowano kamery na parterze budynku, co mamy nadzieję rozwiąże problem drobnych kradzieży w szatni oraz umożliwi kontrolowanie wchodzenia do szkoły osób postronnych;

    • przekazano fundusze na: rolety okienne (sala 37), projektor multimedialny (sala historyczna), tablicę suchościeralną (sala 47);

    • zakupiono i zamontowano lustra w toaletach dla uczniów, na wyraźne ich prośby

    • przygotowano i naklejono napisy z numerami na poszczególne sale i gabinety w szkole

    • przekazano fundusze na liczne nagrody konkursowe

    • doposażono w leki i środki higieniczne Gabinet Pielęgniarki

    • zorganizowano Dzień Nauczyciela oraz Kramik Bożonarodzeniowy
      

    Drodzy Rodzice nie byłoby to możliwe bez waszego zaangażowania i wsparcia finansowego!

    Bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przekazali pieniądze na działalność RR !!!

    Jednocześnie zwracamy się do pozostałych, którzy mogą to jeszcze zrobić. Wspólnie możemy zmieniać naszą szkołę
    i polepszać warunki w jakich uczą się nasze dzieci. Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto RR lub u skarbników poszczególnych klas.
     


    Szanowni Rodzice/Opiekunowie

    przedstawiamy skład Prezydium Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej Nr 61
    z Oddziałami Integracyjnymi

    Przewodnicząca Rady Rodziców

    Jolanta Szabelska (przedstawiciel klasy 7B)

    -  Wiceprzewodniczący - Anna Sokołowska, Miłosz Fryckowski

    - Skarbnik - Ewa Darwicka

    - Sekretarz  - Marta Dudziak

    Prosimy o kontakt osobisty lub e-mailowy z przedstawicielami poszczególnych klas w Radzie lub bezpośrednio z Prezydium

    rr@szkola61.pl

    W miarę możliwości postaramy się odpowiadać na listy, zajmować się ważnymi sprawami oraz godnie Państwa reprezentować.

     
  • Formularze