• Szanowni Rodzice/Opiekunowie

    przedstawiamy skład Prezydium Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej Nr 61
    z Oddziałami Integracyjnymi

    Jolanta Szabelska - przewodnicząca, przedstawiciel klasy 8b

    Dominik Mazur - zastępca przewodniczącej, przedstawiciel kl. 5b

    Anna Sokołowska - skarbnik, przedstawiciel kl. 6a


    SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW SZKOŁY NR 61

    Z inicjatywy i środków Rady Rodziców:

    • zakupiono i zamontowano videofon, umożliwiający odbiór dzieci ze świetlicy, bez chodzenia po szkole;

    • zamontowano kamery na parterze budynku, co mamy nadzieję rozwiąże problem drobnych kradzieży w szatni oraz umożliwi kontrolowanie wchodzenia do szkoły osób postronnych;

    • przekazano fundusze na: rolety okienne (sala 37), projektor multimedialny (sala historyczna), tablicę suchościeralną (sala 47);

    • zakupiono i zamontowano lustra w toaletach dla uczniów, na wyraźne ich prośby

    • przygotowano i naklejono napisy z numerami na poszczególne sale i gabinety w szkole

    • przekazano fundusze na liczne nagrody konkursowe

    • doposażono w leki i środki higieniczne Gabinet Pielęgniarki

    • zorganizowano Dzień Nauczyciela oraz Kramik Bożonarodzeniowy
      

    Drodzy Rodzice nie byłoby to możliwe bez waszego zaangażowania i wsparcia finansowego!

    Bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przekazali pieniądze na działalność RR !!!

    Jednocześnie zwracamy się do pozostałych, którzy mogą to jeszcze zrobić. Wspólnie możemy zmieniać naszą szkołę
    i polepszać warunki w jakich uczą się nasze dzieci. Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto RR lub u skarbników poszczególnych klas.

     


    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61
    im. Juliana Przybosia
    02-340 Warszawa, ul. Białobrzeska 27
    NIP 526-21-75-335

    PKO BP V O/W-wa
    42 1020 1055 0000 9902 0015 6976

     
  • Formularze