• OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

    • Informujemy, że
      

     1.  za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.

     Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

     2. za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

     Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

     Opłatę należy wpłacić na konto  –  03 1030 1508 0000 0005 5083 3042

     Odbiorca – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61,
        ul. Białobrzeska 27, 02-340 Warszawa

     Tytułem – opłata za duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia

     Duplikat dokumentu zostanie wydany po okazaniu dowodu wpłaty.

      

     Podstawa prawna:

     – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

     – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 1282).