• Działania i projekty 2023/24

   • DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE

    • Wolontariat szkolny z Ochotą

    • Klub szkół Unicef

    • Dzień z Mikołajem Kopernikiem

    • Gry miejskie tematyczny

    • Projekt o polskich romantykach

    • Projekt czytelniczy CZYTUNY

    • Edukacja filmowa - Lekcje w kinie

    • Wymarzony zawód – doradztwo zawodowe

    •  Projekt edukacyjny – Państwa niemieckojęzyczne

    • Eko kroki

    • Relaks w Jordanku – przy współpracy z III Ogrodem Jordanowskim

    • Relaksujące odrabianki

    • Warsztaty z psychologami

    Dramą oswajamy konflikty rówieśnicze

    Przechylić szalę – drama w profilaktyce zdrowia psychicznego

    Moje mocne strony

    Zaburzenia nastroju (depresja) – rodzaje, przyczyny i symptomy

    Zaburzenia odżywiania

    • Zajęcia ze Strażą Miejską:

    Komunikacja bez przemocy

    Wiem – program – ratuję

    • Warsztaty profilaktyczno - wychowawcze EPSILON PLUS

    Profilaktyka przemocy rówieśniczej

    Warsztaty integracji zespołu klasowego

    Rozwój umiejętności współpracy komunikacji

    Profilaktyka pozytywna

    • Warsztaty w Młodzieżowym Domu Kultury Ochota

    Zachowania konstruktywne: Złość, agresja, przemoc – emocje, postawy i zachowania

    TolerancJA – moje terytorium w społeczeństwie

    Team Builiding

    Komunikacja i relacje interpersonalne

    STOP agresji, komunikacja rówieśnicza, szanuję ciebie i siebie

    Nasze uczucia

    Znaczenie słów

    • Policja

    Odpowiedzialność karna nieletnich – pogadanki

    • Warsztaty: Super umiejętności na życie

    • Program: Debata

    • Świetlica współpracuje z Fundacją SOS Bokserom – zbieranie darów, zajęcia tematyczne

    • Zajęcia otwarte dla Rodziców w świetlicy – świąteczne stroiki

    • Choinka na Baśniowej

    • Bombka w parku Pięciu Sióstr

    • Realizacja programu krajoznawczego – Pomniki przyrody i obiekty na Ochocie

    • Projekt – Dzieci dla zwierząt

    • Sprzątanie Świata

    • Konkursy świetlicowe, między świetlicowe i organizowane przez PTTK Ochota

    • Projekt organizowany przez PTTK oddział Mazowsze – Skarpa warszawska

    • Kuchnia bierze udział w programie ,,Szkoła na roślinach”

    • ,,Wiem co jem”

    • ,,Szkoła nie marnuję”

    • Realizacja usług stomatologicznych w porozumieniu z Biurem Edukacji m.st. Warszawy – Warszawskie Centrum Zdrowia

    • Spotkania z położną klasy V – VI

    • Profilaktyka raka piersi klasy VII i VIII

    • Spotkania z dietetykiem ,,Racjonalne odżywianie”

    • Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VIII

    • Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII – VIII z województwa mazowieckiego na lata 2023 - 2024

    • PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA ,,Zdrowy uczeń”:

    Higiena i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne

    Zdrowie i racjonalne odżywianie

    Profilaktyka chorób zakaźnych

    Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo zdrowotne

    Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych

    Profilaktyka chorób krążenia

    Choroby metaboliczne – cukrzyca

    Realizujemy na bieżąco również inne inicjatywy wynikające z działalności szkoły.