• Ustawa o systemie oświaty przewiduje bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w klasach I-VIII.  Zaopatrzenie dzieci w podręczniki i ćwiczenia będzie zadaniem szkoły.

    Rodzice kupują we własnym zakresie tylko:

    • podręczniki  z ćwiczeniami  do religii dla uczniów klas I-VIII,

    KSIĄŻKI DO RELIGII KLASY I -IV

    KLASA I

    Poznaję Boży świat - Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    KLASA II

    Odkrywam królestwo Boże- Podręcznik do nauki  religii -Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    KLASA III

    Poznaję Jezusa - Podręcznik do religii-Wydawnictwo JEDNOŚĆ (Nowość)
    Poznaję Jezusa - Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo JEDNOŚĆ (Nowość)

    KLASA IV

    Miejsca pełne BOGActw - Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo Jedność

    Miejsca pełne BOGActw - Zeszyt ćwiczeń    Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    KSIĄŻKI DO RELIGII KLASY V -VIII


    KLASA V

    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - Zeszyt ćwiczeń - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    KLASA VI

    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Podręcznik do religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Zeszyt ćwiczeń - Wydawnictwo JEDNOŚĆ  

    KLASA VII

    Szczęśliwi, którzy czynią dobro - Podręcznik do religii Wydawnictwo JEDNOŚĆ  (Nowość)
     Szczęśliwi, którzy czynią dobro - Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo JEDNOŚĆ  (Nowość)


    KLASA VIII


    Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - Podręcznik do religii dla klas VIII szkoły podstawowej Elżbieta Kondrak,

    Krzysztof Mielnicki, Ewelina Parszewska - Wydawnictwo JEDNOŚĆ