• Ustawa o systemie oświaty przewiduje bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w klasach I-VIII.  Zaopatrzenie dzieci w podręczniki i ćwiczenia będzie zadaniem szkoły.

    Rodzice kupują we własnym zakresie tylko:

    • podręczniki  z ćwiczeniami  do religii dla uczniów klas I-VIII,

    Książki do religii klasy I -III

    Klasa I

    Poznaję Boży świat - Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Klasa II

    Odkrywam królestwo Boże- Podręcznik do nauki  religii -Wydawnictwo JEDNOŚĆ (Nowość)

    Klasa III
    Jezus jest z nami Zeszyt ćwiczeń z płytą CD Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Jezus jest z nami Podręcznik do religii Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak - Wydawnictwo JEDNOŚĆ


    Książki do religii klasy IV -VI

    Klasa IV

    Miejsca pełne BOGActw Zeszyt ćwiczeń    Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Miejsca pełne BOGActw Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo Jedność

    Klasa V

    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy Zeszyt ćwiczeń - Wydawnictwo JEDNOŚĆ
    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Klasa VI

    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Podręcznik do religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ (Nowość)
    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Zeszyt ćwiczeń - Wydawnictwo JEDNOŚĆ  (Nowość)

    Książki do religii klasy VII - VIII


    Klasa VII

    Błogosławieni, którzy szukają Jezusa Podręcznik do nauki religii  Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska - Wydawnictwo JEDNOŚĆ


    Klasa VIII
    Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi Podręcznik do religii dla klas VIII szkoły podstawowej Elżbieta Kondrak, Krzysztof Mielnicki, Ewelina Parszewska
    - Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce 2018