• Ustawa o systemie oświaty przewiduje bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w klasach I-VIII.  Zaopatrzenie dzieci w podręczniki i ćwiczenia będzie zadaniem szkoły.

    Rodzice kupują we własnym zakresie tylko:

    • podręczniki  z ćwiczeniami  do religii dla uczniów klas I-VIII,

    KSIĄŻKI DO RELIGII KLASY I-IV


    KLASA I

    Poznaję Boży świat - Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    KLASA II

    Odkrywam królestwo Boże- Podręcznik do nauki religii -Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    KLASA III

    Poznaję Jezusa - Podręcznik do religii-Wydawnictwo JEDNOŚĆ
    Poznaję Jezusa - Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    KLASA IV

    Odkrywam życie z Jezusem - Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ (Nowość)
    Odkrywam życie z Jezusem - Zeszyt ćwiczeń do nauki religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ (Nowość)

    KSIĄŻKI DO RELIGII KLASY V -VIII


    KLASA V

    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - Podręcznik do nauki religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - Zeszyt ćwiczeń - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    KLASA VI

    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Podręcznik do religii - Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Zeszyt ćwiczeń - Wydawnictwo JEDNOŚĆ  

    KLASA VII

    Szczęśliwi, którzy czynią dobro - Podręcznik do religii Wydawnictwo JEDNOŚĆ
     Szczęśliwi, którzy czynią dobro - Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo JEDNOŚĆ  


    KLASA VIII

    Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość - Podręcznik do religii Wydawnictwo JEDNOŚĆ (Nowość)