•  

    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły oraz galerią zdjęć
     

    "Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości".  (Franklin D. Roosevelt)

    Myśl zawarta w tej sentencji zobowiązuje nas do poziomu "Szkoły z klasą", "Szkoły myślenia" i zachowania "Zielonego Certyfikatu" oraz certyfikatu "Wars i Sawa".

    Aktywnie nauczamy: umiejętności pracy w grupie, słuchania innych, wyrażania własnego zdania, samodzielności, odpowiedzialności i tolerancji. Mamy wysoko wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie naszej szkoły od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego, a w klasach siódmej i ósmej nauczani są dwóch języków - angielskiego i niemieckiego.

     

    Organizujemy ciekawe wycieczki i wyjeżdżamy na zielone szkoły. W każdej klasie są prowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów.

     

    Nasza szkoła jest otwarta na sport. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Po południu dodatkowo prowadzone są zajęcia sportowe, a lekcje wychowania fizycznego odbywają się nie tylko w sali gimnastycznej, ale również na pływalni i lodowisku.

     

    Korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki. Sale lekcyjne są dostosowane do nauczania konkretnych przedmiotów i dobrze wyposażone w pomoce naukowe, sukcesywnie wzbogacane o nowe. We wszystkich salach lekcyjnych jest dostęp do Internetu. W każdej są tablice interaktywne lub projektory.

     

    Na terenie szkoły realizujemy wiele interesujących projektów oraz organizujemy różnorodne konkursy przedmiotowe. Nasi uczniowie reprezentują szkołę w wielu dyscyplinach sportowych. Wysokie miejsca zajmują w piłce siatkowej, pływaniu, unihokeju, łyżwiarstwie i biegach przełajowych. Osiągają sukcesy w ogólnopolskich i dzielnicowych konkursach: przedmiotowych, literackich, recytatorskich, ortograficznych, matematycznych, językowych, sportowych, teatralnych, plastycznych.

    Jako szkolna społeczność zawsze bierzemy udział w akcji "Szlachetna Paczka", a uczniowie klas starszych działają w ramach szkolnego koła wolontariatu.

    Świetlica: w świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, ogólnorozwojowe, sportowe, origami oraz integracyjne. Dzieci odpoczywają, odrabiają lekcje, bawią się w sali, na boisku lub na placu zabaw. Czasami oglądają filmy. Uczestniczą także w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. Jednym słowem - miło, aktywnie i atrakcyjnie spędzają czas przed i po lekcjach.

    Wspomaganie: Na zajęciach logopedycznych uczniowie indywidualnie ćwiczą poprawną wymowę. Uczestniczą w zajęciach Integracji Sensorycznej (SI), treningu słuchowym Tomatisa i metodą Neuroflow oraz treningu umiejętności społecznych (TUS). Na rehabilitacji korygują wady postawy. Zajęcia terapii pedagogicznej pozwalają uczniom usprawnić zaburzone funkcje i zapobiec niepowodzeniom szkolnym. Szkoła zapewnia również uczniom i rodzicom pomoc psychologiczną W tym zakresie współpracujemy także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 9.
    W razie potrzeby pomocą i radą służy pani pielęgniarka. Aktywnie współpracują z nami rodzice i środowisko lokalne.

     

    Zapraszamy_do_SP61.pps