•  

    Drodzy Rodzice 
    Pani Agnieszka Lizak odwołała wszystkie obiady do końca marca.
    Wszystkie pozostałe nadpłaty ,,
    przejdą na miesiąc, od którego dzieci zaczną jeść obiady".

    Prosimy nie wpłacać pieniędzy za kwiecień.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    Konto dla wpłat:

    Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy, 02-323 Warszawa,
    ul. Radomska 13/21,


    nr konta  50 1030 1508 0000 0005 5083 3069
     

    z dopiskiem: Szkoła Podstawowa Nr 61, obiady: za jaki miesiąc, nazwisko i imię dziecka oraz klasa, do której chodzi.


    Wpłat należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że płatności dokonywane przelewem muszą zostać zaksięgowane na koncie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy, a następnie wprowadzone do systemu celem nadania uprawnienia do korzystania z obiadów. Korzystanie z obiadów będzie więc możliwe od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty w systemie w stołówce. Należy brać pod uwagę, że trwa to kilka (2-3) dni. 

     

    ODWOŁYWANIE OBIADÓW

    Odwołanie obiadu należy zgłosić  w dniach poprzedzających odwołanie lub do godziny 9:00 bieżącego dnia:

    po zalogowaniu się do Portalu Rodzica - https://warszawasp61.loca.pl

    Odwołanie obiadu jest podstawą do odliczenia w następnym miesiącu.

     


     

    wrzesień - 19 obiadów - 114 zł

    październik (odliczony 14.10) - 22 obiady - 132 zł

    listopad - 19 obiadów - 114 zł

    grudzień - 15 obiadów - 90 - zł
    styczeń - 21 obiadów - 126 - zł

    luty - 10 obiadów - 60 - zł
    marzec - 22 obiady - 132 - zł
    kwiecień - 
    maj - 
    czerwiec -