•  


    klasy 1 - 3  -  8 zł
     klasy 4 - 8  - 9 zł (zwiększona porcja)


    UWAGA!!! W grudniu NIE płacimy za styczeń.


    Opłaty za grudzień

    klasy 1-3
    16x8 zł =  128 zł

    klasy 4-8
    16x9 zł = 144 zł

     


    Uczeń, który nie ma opłaconych obiadów - nie będzie mógł korzystać ze stołówki.
    System rozliczający stołówkę blokuje osoby z nieuregulowanymi płatnościami.

    Termin płatności: do  25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego  kolejny miesiąc żywieniowy.

    Płacimy w oparciu o saldo na koncie. Prosimy o wyliczenie dokładnych kwot. Płacimy tyle ile trzeba, prosimy nie wpłacać więcej.


    Obiady wykupujemy na cały miesiąc (bez możliwości zakupu pojedynczych dań).


    OPŁATY ZA OBIADY 

    Konto dla wpłat:

    Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy, 02-323 Warszawa,
    ul. Radomska 13/21,


    nr konta  50 1030 1508 0000 0005 5083 3069
     

    z dopiskiem: obiady za jaki miesiąc, imię i nazwisko DZIECKA (a nie rodzica), klasa, do której chodzi dziecko oraz Szkoła Podstawowa Nr 61.


    Wpłat należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że płatności dokonywane przelewem muszą zostać zaksięgowane na koncie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy, a następnie wprowadzone do systemu celem nadania uprawnienia do korzystania z obiadów. Korzystanie z obiadów będzie więc możliwe od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty w systemie w stołówce. Należy brać pod uwagę, że trwa to kilka (2-3) dni.