•  


    klasy 1 - 3  -  5 zł

     klasy 4 - 8  - 6 zł (zwiększona porcja)


     OPŁATY ZA OBIADY maj/czerwiec

    Płatność do 13 maja

    Prosimy zalogować się na indywidualne konto i sprawdzić saldo. 

    Portal Rodzica - https://warszawasp61.loca.pl 
    Każdy sam oblicza ile musi dopłacić (w zależności od tego ile pieniędzy jest na koncie).

    Klasy 1-3 - płacą za czerwiec - 16x5 zł = 80 zł

     

    Klasy 4 i 5 - płacą za maj - 6x6 zł = 36 zł

    za czerwiec - 16x6zł = 96 zł

    razem - 132 zł

    Klasy 6 - płacą za maj - 3x6 zł = 18 zł

    za czerwiec - 16x6zł = 96 zł

    razem - 114 zł

    Klasy 7 - płacą za maj - 6x6 zł = 36 zł

    za czerwiec - 16x6zł = 96 zł

    razem - 132 zł

    Klasy 8 - płacą za maj -1x6 zł = 6 zł

    za czerwiec - 16x6zł = 96 zł

    razem - 102 zł


    Konto dla wpłat:

    Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy, 02-323 Warszawa,
    ul. Radomska 13/21,


    nr konta  50 1030 1508 0000 0005 5083 3069
     

    z dopiskiem: Szkoła Podstawowa Nr 61, obiady: za jaki miesiąc, nazwisko i imię dziecka oraz klasa, do której chodzi.


    Obiady w maju - klasy 1-3 (osoby, które jeszcze nie wpłaciły)

    Maj16 obiadów - 80 zł


    Wpłat należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że płatności dokonywane przelewem muszą zostać zaksięgowane na koncie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy, a następnie wprowadzone do systemu celem nadania uprawnienia do korzystania z obiadów. Korzystanie z obiadów będzie więc możliwe od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty w systemie w stołówce. Należy brać pod uwagę, że trwa to kilka (2-3) dni. 

     

    ODWOŁYWANIE OBIADÓW

    Odwołanie obiadu należy zgłosić  w dniach poprzedzających odwołanie lub do godziny 9:00 bieżącego dnia:

    po zalogowaniu się do Portalu Rodzica - https://warszawasp61.loca.pl

    Odwołanie obiadu jest podstawą do odliczenia w następnym miesiącu.