• Drodzy Rodzice

    Świetlica szkolna proponuje dzieciom różne działania swietlica_dzieciom.pdf Chętnych prosimy o zapoznanie z nimi dzieci.

     Pozdrawiamy

    Kierownik świetlicy i wychowawcy


    Świetlica czynna jest w dni nauki szkolnej od 7.00 do 17.30

    Wiersz napisany przez ucznia naszej szkoły - dawnego świetliczaka

    Świetlica - dobre miejsce.
    Tu jest miło, pięknie, zabawnie i radośnie.
    Gdy wejdziesz do świetlicy od razu do pani biegniesz,
    by zapisać swą obecność.
    Zajęcia dla pracowitych
    i odpoczynek dla leniuszków.
    Świetlica - miejsce fajne,
    to każdy dzieciak wie.
               Artur J.

                                         ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY -

                                                                            ul. Rokosowska 10, tel. 22 8222895

                                                                                            i MDK Pl. Baśniowy

    Dzień tygodnia

     

    Rodzaj zajęć

    Godziny

    Klasy, które mogą uczęszczać na zajęcia Miejsce

    Wtorek

     

     

    TEATR
    TANIEC

    13.30 - 15.00 1a, 2a, 2c, 3b, 3c MDK Rokosowska

    Środa

     

     

    PLASTYKA

    13.30 - 15.00

    1b, 1c, 2b, 3a MDK Rokosowska

    Czwartek

     

     

    TANIEC 13.30 - 15.00 1a, 1b, 2a, 3b, 3c, 4a MDK
    Pl. Baśniowy

    Piątek

    TANIEC

    13.30 - 15.00

    1a, 1b, 2a, 3b, 3c, 4a, 4c MDK
    Pl. Baśniowy

     

    1. Zajęcia rozpoczynają się 6 września
    2. Tworzymy grupy 16 osobowe
    3. Dzieci na zajęcia zapisują i wypisują rodzice
    4. Dzieci na zajęcia odprowadzają  i przyprowadzają wychowawcy świetlicy
    5. Wszystkie zajęcia są bezpłatne
      

    Rada Wychowawców Świetlicy:

    Romualda Turek - kierownik Świetlicy
    Aleksandra Bielesza
    Gerard Cieślak
    Paweł Ćwikłowski
    Wiesława Godlewska
    Jolanta Grzeszczak
    Ewa Małoń

    Eliza Mróz
    Karolina Przybik
    Robert Przybycień
    Hanna Ptaszkiewicz
    Zofia Thor

    Rada Rodziców ustaliła wpłatę na rzecz świetlicy szkolnej. Miesięczna opłata za świetlicę wynosi 20 zł.
    Wpłaty jako wolontariusz Rady Rodziców przyjmuje kierownik p. Romualda Turek. Pieniądze prosimy przekazywać przez dziecko w zamkniętej, podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota). Tą samą drogą otrzymacie Państwo pokwitowanie.

    Pieniądze przeznaczone są na:
    - materiały piśmienne, materiały plastyczne, materiały dekoracyjne,
    - gry planszowe i stolikowe, zabawki, artykuły higieniczne
    - sprzęt sportowy, nagrody dla dzieci
    - wodę, bułeczki, owoce, słodycze

    W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, ogólnorozwojowe, sportowe, origami, integracyjne, plastyczno-techniczne oraz zajęcia profilaktyczne. Można tu odpocząć, odrobić lekcje, pobawić się w sali zabaw lub na placu zabaw, obejrzeć film, porozmawiać - jednym słowem - miło i atrakcyjnie spędzić czas przed lekcjami i po lekcjach.

    WAŻNE INFORMACJE

    • Każde dziecko wchodzące do świetlicy i wychodzące z niej zgłasza się do wychowawcy
    • Osoby odbierające dzieci ze świetlicy proszone są o każdorazowe pokazywanie identyfikatora
    • Każdorazowe wyjście dziecka z inną osobą niż upoważnioną w karcie zapisu dziecka do świetlicy wymaga dostarczenia odpowiedniego załącznika
    • Prosimy, aby dzieci miały plastikowe butelki na wodę
    • Prosimy też, aby nosiły wygodne, najlepiej sportowe ubrania i bezpieczne obuwie