• Drodzy Rodzice

    Świetlica szkolna proponuje dzieciom różne działania swietlica_dzieciom.pdf Chętnych prosimy o zapoznanie z nimi dzieci.

     Pozdrawiamy

    Kierownik świetlicy i wychowawcy


    Świetlica czynna jest w dni nauki szkolnej od 7.00 do 17.30

    Dodatkowo pełnione są dyżury w czasie zebrań z rodzicami dla uczniów z klas 1-3 w godzinach od 17.30 - 19.00

    Wiersz napisany przez ucznia naszej szkoły - dawnego świetliczaka

    Świetlica - dobre miejsce.
    Tu jest miło, pięknie, zabawnie i radośnie.
    Gdy wejdziesz do świetlicy od razu do pani biegniesz,
    by zapisać swą obecność.
    Zajęcia dla pracowitych
    i odpoczynek dla leniuszków.
    Świetlica - miejsce fajne,
    to każdy dzieciak wie.
               Artur J.

                                         ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

                                                                              ul. Rokosowska 10, tel. 22 8222895

    Dzień tygodnia

     

    Rodzaj zajęć

    Klasy, które mogą uczęszczać na zajęcia

    Poniedziałek

     

     

    14.00 - 15.30
    TANIEC

    (Rokosowska)

    1A, 1B, 1C
    2B
    3A, 3B, 3C

    Wtorek

     

     

    13.30 - 15.00
    PLASTYKA
    (Rokosowska)

    13.30 - 15.00
    TEATR
    (Rokosowska)

     

    1A, 1B

    2A, 2B, 2C

    3A

    Środa

     

     

    13.30 - 15.00
    TANIEC
    (BAŚNIOWA)

    13.30 - 15.00
    PLASTYKA
    (Rokosowska)

    1A 1C
    2A
    3B, 3C

    Czwartek

     

     

    14.00 - 15.30
    TANIEC

    (Rokosowska)

    14.00 - 15.30
    BĘBNY

    (Rokosowska)

    1A, 1B

    2A, 2B, 2C
    3A

    Piątek

     

     

     

    1. Zajęcia rozpoczynają się 14 września
    2. Tworzymy grupy 15 osobowe
    3. Dzieci na zajęcia zapisują i wypisują rodzice
    4. Dzieci na zajęcia odprowadzają  i przyprowadzają wychowawcy świetlicy
    5. Wszystkie zajęcia są bezpłatne
      

    Rada Wychowawców Świetlicy:

    Romualda Turek - kierownik Świetlicy
    Aleksandra Bielesza
    Paweł Ćwikłowski
    Wiesława Godlewska
    Paulina Groszek
    Jolanta Grzeszczak
    Ewa Małoń

    Eliza Mróz
    Karolina Przybik
    Robert Przybycień
    Hanna Ptaszkiewicz
    Zofia Thor

    Rada Rodziców ustaliła wpłatę na rzecz świetlicy szkolnej. Miesięczna opłata za świetlicę wynosi 20 zł.
    Wpłaty jako wolontariusz Rady Rodziców przyjmuje kierownik p. Romualda Turek. Pieniądze prosimy przekazywać przez dziecko w zamkniętej, podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota). Tą samą drogą otrzymacie Państwo pokwitowanie.

    Pieniądze przeznaczone są na:
    - materiały piśmienne, materiały plastyczne, materiały dekoracyjne,
    - gry planszowe i stolikowe, zabawki, artykuły higieniczne
    - sprzęt sportowy, nagrody dla dzieci
    - wodę, bułeczki, owoce, słodycze

    W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, ogólnorozwojowe, sportowe, origami, integracyjne, plastyczno-techniczne oraz zajęcia profilaktyczne. Można tu odpocząć, odrobić lekcje, pobawić się w sali zabaw lub na placu zabaw, obejrzeć film, porozmawiać - jednym słowem - miło i atrakcyjnie spędzić czas przed lekcjami i po lekcjach.

    WAŻNE INFORMACJE

    • Każde dziecko wchodzące do świetlicy i wychodzące z niej zgłasza się do wychowawcy
    • Osoby odbierające dzieci ze świetlicy proszone są o każdorazowe pokazywanie identyfikatora
    • Każdorazowe wyjście dziecka z inną osobą niż upoważnioną w karcie zapisu dziecka do świetlicy wymaga dostarczenia odpowiedniego załącznika
    • Prosimy, aby dzieci miały plastikowe butelki na wodę
    • Prosimy też, aby nosiły wygodne, najlepiej sportowe ubrania i bezpieczne obuwie