• Nie zawsze możemy kształtować

    lepszą przyszłość dla naszych dzieci,

    ale zawsze powinniśmy kształtować

    nasze dzieci dla czekającej je przyszłości".

    Franklin D. Roosevelt

    Misja

    Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61

    im. Juliana Przybosia w Warszawie

     

    Jesteśmy szkołą:

    Promującą humanistyczny system wartości

    Pomagającą wszystkim uczniom w zrównoważonym rozwoju

    Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz

    umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia

    Wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami szkoły, między rodzicami a szkołą, między

    społecznością lokalną a szkołą

    Zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły

    Wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.