• Akademia Nadwiślańska

      01.12.2022

      Uczniowie Szkoły SP 61 odznaczyli się dodatkowymi działaniami i osiągnięciami biorąc udział w projekcie organizowanym przez PTTK oddział Mazowsze. Projekt pt., Akademia Nadwiślańska’’ miał na celu krzewienie zainteresowań przyrodniczych i kulturowych, propagowaniu zdrowego stylu życia w połączeniu ze zdobywaniem wiedzy o środowisku i historii regionu okolic nadwiślańskich Mazowsza. Uczniowie mierzyli się z zadaniami podczas sobotnich rajdów pieszych, często kilku a nawet kilkunastokilometrowych tras wiodących po ścieżkach i duktach leśnych. Tematyka rajdów była urozmaicona w harmonogramie projektu znalazł się m.in.: Rajd Las Bielański, sprzątanie doliny Wisły, Rajd ,,Wyspy Zawadowskie’’, Las Młociński i użytek ekologiczny przy Lesie Młocińskim, Ławice Kiełpińskie, Jesień nad Jeziorkiem Czerniakowskim oraz Konkurs plastyczny ,,Rezerwaty przyrody w Warszawie’’. W tym ostatnim konkursie czołowe miejsca zajęli Marcelina Kutera z klasy 5b, II miejsce oraz Mikołaj Kutera z klasy 6d I miejsce w wymienionym konkursie. Gratuluję udziału pozostałym uczestnikom rajdów tj.: Karolowi Witt z klasy 8d, Yasminie Smoleńskiej z klasy 7b. Do projektu zgłosili się również Jan Cichański z klasy 2b, Zofia Gawlikowska z klasy 5b Laura Nycz z klasy 7b, Natalia Garstka z klasy 8d, lecz z różnych przyczyn nie mogli oni wystąpić w czasie rajdów. Za tak aktywną postawę naszych uczniów Szkoła 61 została wyróżniona dyplomem pochwalnym.

     • 3b - warsztaty na Wydziale Fizyki UW

      29.11.2022

      28 listopada klasa 3b była na  warsztatach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Temat warsztatów: Długopisy 3D. Zabawa połączona z nauką, nowoczesną techniką bardzo się każdemu podobała. Szkoda tylko, że czas tak szybko płynął i trzeba było wracać na obiad do szkoły. Polecamy zdjęcia na Wydziale Fizyki innym klasom. Starszym też.

     • Rok Romantyzmu Polskiego

      28.11.2022

      24 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów romantycznych. Z okazji 200. rocznicy wydania Ballad i romansów i związanego z nią Roku Romantyzmu Polskiego nasza szkoła zorganizowała, aż 3 konkursy.
      W konkursie recytatorskim Poezja romantyków główne nagrody zdobyli:

      W kategorii: IV-VI

      1. Filip Pachel 5b
      2. Marek Jaszczuk 5c
      3. Józefina Lenik 5a

      W kategorii: VII-VIII

      1. Adam Kociubiński 7b
      2. Antoni Badurek 8b
       

      W konkursie pisania wierszy pt. Wiersze romantyczne nagrodzeni zostali:

      1. Yasmina Smoleńska 7b
      2. Agata Walczak i Igor Kowalczyk 4b
      3. Natalia Hankiewicz 4b

      Za najlepszą charakteryzację na postać literacką z epoki romantyzmu zostali wyróżnieni:

      1. Jakub Grodzki 8b i Adam Kociubiński 7b
      2. Emilia Szmoniewska 6a i Natalia Hankiewicz 4b
      3. Lidia Frączyk 7c i Wojciech Sawicki 4c

      Na koniec laureaci konkursu zaprezentowali swoje talenty.Całość uświetniły występy uczennic z klasy 8b.

       

     • Dzień Życzliwości i Pozdrowień

      23.11.2022

      W poniedziałek 21-go listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

      Z tej okazji wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali zajęcia dla klas 1-8.

      Uczniowie obejrzeli prezentację promującą życzliwość i pozytywne relacje społeczne, uczestniczyli w zabawach integrujących grupę, zorganizowali także konkurs na najbardziej życzliwą osobę w każdej klasie.

      Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali od wolontariuszy uśmiechnięte buźki z papieru, które będą przypominały, że uprzejmym i życzliwym należy być nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień.

      Szkolne Koło Wolontariatu

     • 15.11.2022 - Dzień z romantykami polskimi w SP 61

      15.11.2022

      Spotkanie odbyło się w ramach projektu realizowanego w naszej szkole "Rok poezji w SP 61" .

      Ponadto Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego z okazji 200. rocznicy wydania w Wilnie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

      Naszymi gośćmi byli:

      Burmistrz Dzielnicy Ochota - pani Dorota Stegienka,

      zastępca Burmistrza - pan Sławomir Umiński i Grzegorz Wysocki,

      Naczelnik Wydziału Oświaty - pan Krzysztof Grochowski,

      Radna dzielnicy Ochota p. Barbara Laszczkowska,
      Dyrektor SP 152 - Pani Monika Mazanka oraz uczniowie klas 8 ze Szkoły Podstawowej Nr 152.

      Wprowadzając nas w romantyczny nastrój pani Anna Tokarska zaśpiewała utwór pt. "Złota rybka" Stanisława Moniuszki.

      W ramach projektu odbyły się liczne konkursy: recytatorski, pisania wierszy, plastyczne oraz wystawy.

      W czasie dzisiejszego spotkania wystąpili laureaci tych konkursów:

      Konkurs recytatorski - 1. miejsce - Filip Pachel 5b ,,Powrót taty,"

      Konkurs na wiersz romantyczny 1.miejsce Yasmina Smoleńska 7b ,,Żołnierskie serce,"
      Karina Burdun z klasy 8b otrzymała wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Ukraińskiej w LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Zaprezentowała wiersz Tarasa Szewczenki – ukraińskiego poety okresu romantyzmu.
      Clou naszego romantycznego dnia był spektakl "Dziady cz. II" A. Mickiewicza w wykonaniu klasy 8b.

      Odbył się też konkurs na najciekawszą, najlepszą kreację bohatera romantycznego znanego nam z utworów A. Mickiewicza czy J. Słowackiego.

      Na koniec uroczystości zostały wręczone dyplomy uczennicom: Natalii Plutce ze Szkoły Podstawowej Nr 61 i Nikoli ze Szkoły Podstawowej Nr 152, które pomogły w czasie pożaru mieszkańcom domu przy ul. Siewierskiej 4.

      Na koniec zaproszeni Goście udali się na staropolski poczęstunek.

     • Kapelusz Pani Jesieni

      14.11.2022

      10 listopada 2022 roku  odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu "Kapelusz Pani Jesieni". Wpłynęło aż 36 kapeluszy, które pięknie ozdobiły nasz szkolny korytarz. Dzięki uprzejmości oraz hojności sponsorów konkursu wszystkie dzieci biorące w nim udział otrzymały nagrody. 

      Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Olga R. z klasy 3A oraz Szymon W. z klasy 2A. 

      Drugie miejsce zdobyli Maja z klasy 2A oraz Wiktor R. z klasy 1A. 

      Trzecie miejsce zajęli Adrian G. z klasy 1C i Lila L. z klasy 1A.

      Ponad 20 uczestników konkursu otrzymalo wyróżnienia. Sponsorami nagród w konkursie byli: Och Teatr, Sala Zabaw Kolorado znajdująca się na Bemowie, oraz pizzeria Domino's. Uczniowie otrzymali bilety na spektakle, wejściówki do sali zabaw oraz kupony na dowolną pizzę tylko za 1 zł, gry planszowe oraz maskotki.

      W imieniu organizatorów oraz uczniów serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Nagrody wywołały uśmiechy i radość wśród uczestników konkursu. 

     • Kl. 1-3 - koncert piosenek patriotycznych

      10.11.2022

      Co roku w okolicach 11 listopada staramy się uczcić Święto Niepodległości. W tym roku uczniowie klas 1-3 zaśpiewali:

      1a – Płynie Wisła

      1b – Szara Piechota

      1c - Piosenka Młodego Patrioty

      2a – Serce w plecaku

      2b – Hej chłopcy, bagnet na broń

      2c – Jak długo w sercach naszych

      3a – Rozkwitały pąki białych róż

      3b – Przybyli ułani pod okienko

      3c – My pierwsza Brygada

      Na koniec wszyscy uczniowie razem zaśpiewali „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

     • 3a - Dzień dyni

      14.11.2022

      Dzień Dyni pozwolił nam poznać wielką różnorodność dyń i wzbogacił naszą wiedzę na ich temat. Nie zabrakło prac plastycznych, zabaw i gier zespołowych. Ten dzień był pełen wrażeń i radości.

    • Pierwsza pomoc przedmedyczna

    • Jak mówi jedno polskie przysłowie ,,licho nie śpi'', dlatego aby zapobiec negatywnym skutkom wydarzeń w naszej szkole, w ramach zajęć dydaktycznych został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy 1a oraz 3b. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził wykwalifikowany Ratownik Medyczny Pan Jakub, na co dzień pracujący w pogotowiu medycznym. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Cześć teoretyczna obejmowała prezentację multimedialną na temat zachowania się w przypadku uczestnictwa w wypadku masowym, a także w sytuacjach z życia codziennego. Dzieci miały okazję do przypomnienia sobie ważnych numerów alarmowych oraz zastosowania ich w praktyce.  W części praktycznej zajęć każdy z uczniów miał za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową  na fantomach,  jak również przypomnieć sobie zachowanie w przypadku zasłabnięcia osoby starszej. Na koniec Pan ratownik medyczny zaprezentował nam na jednym z uczniów pozycję boczną ustaloną. Warto wiedzieć jak się zachować w takich przypadkach już od najmłodszych lat naszego życia, bo nigdy nie wiemy co może nas w życiu spotkać.

     GALERIA

      

    • Bractwo Rycerskie "Kerin"

    • 15 lutego 2018 r. do naszej szkoły po raz kolejny zawitali Rycerze z Bractwa Rycerskiego "Kerin". Przedstawili nam żywą lekcję historii "Na dworze króla Kazimierza Wielkiego". Uczniowie klas 4-7 mieli szansę przebrać się za rycerzy, dworzan, białogłowy z epoki. Przedstawiali sceny z życia codziennego dworu królewskiego na Wawelu. Spawdzali się w pojedynkach rycerskich, dzielnie walcząc bardzo ciężkimi mieczami.

     Spotkania z Rycerzami stają się tradycją w naszej szkole i wywołują ogromne zainteresowanie historią wśród uczniów.

     GALERIA