• 2a - las w słoiku

      13.06.2021

      Klasa 2a uczestniczyła w warsztatach „Las w słoiku”. Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Dobrze wiedzieli co potrzebne jest roślinom do tego by mogły rosnąć. To była wspaniała lekcja przyrody.

     • 3b - biegające dyktando

      11.06.2021

      W środę 9 czerwca klasa 3B miała zapowiedziane dyktando. Jednak było to dyktando inne niż zwykle. „Biegające dyktando” uczniowie pisali w grupach po 4 osoby. Kolorowe kartki z tekstem do przepisania rozwieszone były na korytarzu przed salą. Każda grupa miała swój kolor. Jeden uczeń z każdej grupy biegł do kartki ze swoim kolorem, zapamiętywał zdanie i wracał z powrotem do swojej grupy przekazując słownie zapamiętane zdanie. Zadaniem kolejnej osoby z grupy było zapisanie usłyszanego zdania. Wszyscy uczniowie w grupach mieli szansę zapamiętać część tekstu oraz móc zapisać go na kartce. Uczniowie klasy 3B świetnie bawili się przy tym zadaniu, mieli okazję: doskonalić współpracę, ćwiczyć pamięć oraz zasady ortograficzne. Na koniec ocenili sami siebie.

     • 1a - Dzień Dziecka

      03.06.2021

      Dzień Dziecka każdego roku obchodzimy 1 czerwca.  To długo wyczekiwane święto przez wszystkie dzieci. W tym dniu cała uwaga skupiona jest na nich. Otrzymują liczne prezenty i wysłuchują życzeń od swoich rodziców.

      Obchody Dnia Dziecka po raz pierwszy zorganizowano w 1950 r. W naszej klasie również obchodziliśmy ten ważny Dzień. Dzięki uprzejmości Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego pierwszaki mogły dowiedzieć się wiele ciekawych informacji na temat ratowania życia. Każdy mógł spróbować udzielić pierwszej pomocy, wejść do karetki, poczuć się jak kierowca – ratownik oraz „przejechać się” na noszach.

      Na koniec każde dziecko dostało dyplom i drobny upominek.

      To był wspaniały dzień! Szkoda, że Dzień Dziecka jest raz w roku….

     • 3b - lekcje metodą stacji

      07.05.2021

      6 maja klasa 3B omawiała lekturę "O psie, który jeździł koleją" Romana Pisarskiego. Po napisaniu przez uczniów testu sprawdzającego wiadomości, klasa 3B przeszła do omawiania lektury. Były to niezwykłe lekcje prowadzone metodą stacji. Uczniowie podzieleni na 4 osobowe grupy, mieli rozwiązywać zadania w każdej stacji nawiązujące do przeczytanej lektury. W stacjach były zadania takie jak: uzupełnienie tekstu, krzyżówka, numerowanie planu wydarzeń, opis Włoch oraz mapa z miastami, do których podróżował pies Lampo - główny bohater lektury. Drużyna, która jak najszybciej rozwiązała wszystkie karty z zadaniami oraz miała najmniej błędów otrzymała nagrody dla wszystkich członków zespołu. Lekcja metodą stacji miała na celu uatrakcyjnić lekcję poprzez współpracę uczniów w małych grupach, wspólne rozwiązywanie zadań, które miały przeróżną formę. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w te lekcje i przydzielone im zadania. Podsumowaniem omówionej lektury były prace plastyczne wykonane przez klasę dowolną techniką - temat prac: "Rysujemy najciekawszy fragment z lektury "O psie, który jeździł koleją.

     • Przystań w sieci

      25.04.2021

      Jako placówka należąca do Klubu Szkół UNICEF POLSKA prowadzimy nie tylko działalność charytatywną, ale także edukacyjną.

      W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji projektu Przystań w sieci, związanego z upowszechnianiem wśród młodych ludzi wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Projekt ten powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB oraz UNICEF POLSKA. Jest on objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

      Uczniowie klas 7-8 należący do Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami odbyli sześć szkoleń e-learningowych:


      Cyberprzemoc w szkole – jak reagować i zapobiegać?


      Cyberzagrożenia


      Cyfrowe ślady i reputacja online


      Fake news, teorie spiskowe, manipulacje w sieci


      Nielegalne i szkodliwe treści w internecie


      Prywatność w cyfrowym świecie​​​​​​​


      Wykorzystując zdobytą wiedzę zorganizowali dla całej społeczności szkolnej Tydzień Świadomego Korzystania z Internetu.

      We wszystkich klasach odbyły się prezentacje dotyczące zagrożeń w sieci, a także quiz wiedzy dla słuchaczy.W akcji brali udział również najmłodsi uczniowie, dla których Szkolny Klub Wolontariatu przygotował  oddzielną  prezentację dostosowaną do wieku i możliwości dzieci.

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w obchodach Tygodnia Świadomego Korzystania z Internetu. Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości przyczynią się do zwiększenia Waszego bezpieczeństwa w sieci.


       Koordynator SKW- Urszula Postek wraz z wolontariuszami

     • 1b - Dzień Kapelusza

      21.03.2021

      To był bardzo ciekawy dzień w szkole. Najpierw przygotowania do Dnia kapelusza, potem pamiątkowe zdjęcie a potem do pracy! Wykonaliśmy samodzielnie z przygotowanych szablonów bociany. Bardzo chcielibyśmy, aby wiosna już nadeszła.  Podczas pracy oglądaliśmy film o bocianach, ich życiu, budowie gniazd, wędrówkach.  Bociany oczywiście zabraliśmy do domu. Te prawdziwe przylecą pod koniec marca. Wiosno! Czekamy na Ciebie!

     • 1a - Światowy dzień Osób z Zespołem Downa.

      20.03.2021

      21 Marca obchodzimy dzień kolorowej skarpetki czyli Światowy dzień Osób z Zespołem Downa.

      Data ta oznacza parę chromosomów, w której pojawia się trzeci, nadprogramowy chromosom w DNA u osób z tą wadą genetyczną.

      Dlaczego zakładamy w tym dniu skarpetki nie do pary?

      Kolorowe skarpetki uważa się za wyjątkowe. Sprawiają, że właściciel wyróżnia się w tłumie. Tak samo na co dzień czują się osoby z zespołem Downa – odmienne na tle jednolitego tłumu. W ten sposób pokazujemy, że

      bycie "innym niż inni" nie oznacza bycia gorszym. Osoby z Zespołem Downa tak samo jak my czują i pragną być akceptowane w społeczeństwie.

      Podczas zajęć uczniowie klasy 1a poznali charakterystyczne cechy osób z Zespołem Downa, wysłuchali opowiadania „Mój młodszy brat”, nauczyli się jak postępować z takimi osobami a na koniec każdy zaprojektował swoje skarpetki nie do pary.

      W tym dniu bądźmy bardziej świadomi!

    • Pierwsza pomoc przedmedyczna

    • Jak mówi jedno polskie przysłowie ,,licho nie śpi'', dlatego aby zapobiec negatywnym skutkom wydarzeń w naszej szkole, w ramach zajęć dydaktycznych został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy 1a oraz 3b. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził wykwalifikowany Ratownik Medyczny Pan Jakub, na co dzień pracujący w pogotowiu medycznym. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Cześć teoretyczna obejmowała prezentację multimedialną na temat zachowania się w przypadku uczestnictwa w wypadku masowym, a także w sytuacjach z życia codziennego. Dzieci miały okazję do przypomnienia sobie ważnych numerów alarmowych oraz zastosowania ich w praktyce.  W części praktycznej zajęć każdy z uczniów miał za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową  na fantomach,  jak również przypomnieć sobie zachowanie w przypadku zasłabnięcia osoby starszej. Na koniec Pan ratownik medyczny zaprezentował nam na jednym z uczniów pozycję boczną ustaloną. Warto wiedzieć jak się zachować w takich przypadkach już od najmłodszych lat naszego życia, bo nigdy nie wiemy co może nas w życiu spotkać.

     GALERIA

      

    • Bractwo Rycerskie "Kerin"

    • 15 lutego 2018 r. do naszej szkoły po raz kolejny zawitali Rycerze z Bractwa Rycerskiego "Kerin". Przedstawili nam żywą lekcję historii "Na dworze króla Kazimierza Wielkiego". Uczniowie klas 4-7 mieli szansę przebrać się za rycerzy, dworzan, białogłowy z epoki. Przedstawiali sceny z życia codziennego dworu królewskiego na Wawelu. Spawdzali się w pojedynkach rycerskich, dzielnie walcząc bardzo ciężkimi mieczami.

     Spotkania z Rycerzami stają się tradycją w naszej szkole i wywołują ogromne zainteresowanie historią wśród uczniów.

     GALERIA