• 3b - lekcje metodą stacji

      07.05.2021

      6 maja klasa 3B omawiała lekturę "O psie, który jeździł koleją" Romana Pisarskiego. Po napisaniu przez uczniów testu sprawdzającego wiadomości, klasa 3B przeszła do omawiania lektury. Były to niezwykłe lekcje prowadzone metodą stacji. Uczniowie podzieleni na 4 osobowe grupy, mieli rozwiązywać zadania w każdej stacji nawiązujące do przeczytanej lektury. W stacjach były zadania takie jak: uzupełnienie tekstu, krzyżówka, numerowanie planu wydarzeń, opis Włoch oraz mapa z miastami, do których podróżował pies Lampo - główny bohater lektury. Drużyna, która jak najszybciej rozwiązała wszystkie karty z zadaniami oraz miała najmniej błędów otrzymała nagrody dla wszystkich członków zespołu. Lekcja metodą stacji miała na celu uatrakcyjnić lekcję poprzez współpracę uczniów w małych grupach, wspólne rozwiązywanie zadań, które miały przeróżną formę. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w te lekcje i przydzielone im zadania. Podsumowaniem omówionej lektury były prace plastyczne wykonane przez klasę dowolną techniką - temat prac: "Rysujemy najciekawszy fragment z lektury "O psie, który jeździł koleją.

     • Pierwsza pomoc przedmedyczna

     • Jak mówi jedno polskie przysłowie ,,licho nie śpi'', dlatego aby zapobiec negatywnym skutkom wydarzeń w naszej szkole, w ramach zajęć dydaktycznych został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy 1a oraz 3b. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził wykwalifikowany Ratownik Medyczny Pan Jakub, na co dzień pracujący w pogotowiu medycznym. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Cześć teoretyczna obejmowała prezentację multimedialną na temat zachowania się w przypadku uczestnictwa w wypadku masowym, a także w sytuacjach z życia codziennego. Dzieci miały okazję do przypomnienia sobie ważnych numerów alarmowych oraz zastosowania ich w praktyce.  W części praktycznej zajęć każdy z uczniów miał za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową  na fantomach,  jak również przypomnieć sobie zachowanie w przypadku zasłabnięcia osoby starszej. Na koniec Pan ratownik medyczny zaprezentował nam na jednym z uczniów pozycję boczną ustaloną. Warto wiedzieć jak się zachować w takich przypadkach już od najmłodszych lat naszego życia, bo nigdy nie wiemy co może nas w życiu spotkać.

      GALERIA

       

     • Bractwo Rycerskie "Kerin"

     • 15 lutego 2018 r. do naszej szkoły po raz kolejny zawitali Rycerze z Bractwa Rycerskiego "Kerin". Przedstawili nam żywą lekcję historii "Na dworze króla Kazimierza Wielkiego". Uczniowie klas 4-7 mieli szansę przebrać się za rycerzy, dworzan, białogłowy z epoki. Przedstawiali sceny z życia codziennego dworu królewskiego na Wawelu. Spawdzali się w pojedynkach rycerskich, dzielnie walcząc bardzo ciężkimi mieczami.

      Spotkania z Rycerzami stają się tradycją w naszej szkole i wywołują ogromne zainteresowanie historią wśród uczniów.

      GALERIA