• Konkurs matematyczny "Alfik"

      10.03.2020

      27 listopada 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Matematyczny ,,Alfik” organizowany przez Firmę Edukacyjną „Łowcy JERSZ” w ramach „Ogólnopolskiego Programu Łowimy Talenty”. Celem konkursu było motywowanie uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.  Zadania konkursowe  wymagały matematycznego sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów.  W matematycznej rozgrywce wzięło udział 72 uczniów z klas II – VIII.   

      Laureatem konkursu został Tomasz Jóźwiak z kl.5b

      Wyróżnienia i dyplomy uznania otrzymali: 

      Filip Pachel - kl.2b

      Paweł Wardzyński - kl.2b 

      Zofia Gołębiowska - kl.3b  

      Lena Gałażyn - kl.3b   

      Ksenia Osiczko - kl.4c

      Tymoteusz Matejowski kl.5b

      Stanisław Pszczółkowski kl.6a

       Gabriela Górny kl.7d

      Marta Bonder kl.8b

      Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach matematycznych!
       

     • Mała Olimpiada Matematyczna

      04.03.2020

      04 marca odbył się etap szkolny Małej Olimpiady Matematycznej. Do konkursu przystąpiło  13 uczniów z trzech klas trzecich. Do rozwiązania było 5 zadań i można było uzyskać 20 punktów. Do kolejnego etapu przeszło 9 uczniów z wynikiem powyżej 75%. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

      Koordynator konkursu Olga Pazdyga

     • Pierwsza pomoc przedmedyczna

     • Jak mówi jedno polskie przysłowie ,,licho nie śpi'', dlatego aby zapobiec negatywnym skutkom wydarzeń w naszej szkole, w ramach zajęć dydaktycznych został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy 1a oraz 3b. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził wykwalifikowany Ratownik Medyczny Pan Jakub, na co dzień pracujący w pogotowiu medycznym. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Cześć teoretyczna obejmowała prezentację multimedialną na temat zachowania się w przypadku uczestnictwa w wypadku masowym, a także w sytuacjach z życia codziennego. Dzieci miały okazję do przypomnienia sobie ważnych numerów alarmowych oraz zastosowania ich w praktyce.  W części praktycznej zajęć każdy z uczniów miał za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową  na fantomach,  jak również przypomnieć sobie zachowanie w przypadku zasłabnięcia osoby starszej. Na koniec Pan ratownik medyczny zaprezentował nam na jednym z uczniów pozycję boczną ustaloną. Warto wiedzieć jak się zachować w takich przypadkach już od najmłodszych lat naszego życia, bo nigdy nie wiemy co może nas w życiu spotkać.

      GALERIA

       

     • Bractwo Rycerskie "Kerin"

     • 15 lutego 2018 r. do naszej szkoły po raz kolejny zawitali Rycerze z Bractwa Rycerskiego "Kerin". Przedstawili nam żywą lekcję historii "Na dworze króla Kazimierza Wielkiego". Uczniowie klas 4-7 mieli szansę przebrać się za rycerzy, dworzan, białogłowy z epoki. Przedstawiali sceny z życia codziennego dworu królewskiego na Wawelu. Spawdzali się w pojedynkach rycerskich, dzielnie walcząc bardzo ciężkimi mieczami.

      Spotkania z Rycerzami stają się tradycją w naszej szkole i wywołują ogromne zainteresowanie historią wśród uczniów.

      GALERIA