• PEDAGOG

    mgr Zofia Donica

    mgr Sylwia Gadomska
     

    PONIEDZIAŁEK

    12.40 - 13.40 Sylwia Gadomska

    12.40 - 15.40 Zofia Donica

    WTOREK

    7.50 – 11.50 Sylwia Gadomska

    12.40 – 14.40 Zofia Donica

    ŚRODA

    8.00 – 11.30 Zofia Donica

    15.35 – 16.05 Zofia Donica

    CZWARTEK

    7.50 - 9.50 Sylwia Gadomska

    12.40 – 14.40 Zofia Donica

    PIĄTEK

    12.35 – 16.35 Sylwia Gadomska


    Konsultacje dla rodziców oraz wypłaty stypendiów:
     

    ŚRODA 8.00 – 9.00

    PIĄTEK 12.40 – 13.40


    Szanowni Państwo,

    zapraszamy uczniów na bezpłatne korepetycje w TPD Warszawa - Ochota:


    matematyka - czwartki 14.30 - 16.30
    język polski - czwartki 14.00 - 16.00


    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Zarząd Oddziału Warszawa - Ochota
    ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa
    tel.: 22 822 97 83
    e-mail: tpd@buziaczek.pl
    www: www.tpdzg.org.pl


    Serdecznie zapraszamy,
    Zespół pedagogów


    • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Współpracuje z wychowawcami klas.
    • Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy.
    • Kontroluje realizację obowiązku szkolnego.
    • W uzasadnionych przypadkach współpracuje z kuratorem sądowym
    • Współpracuje z instytucjami wspierającymi uczniów.
    • Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
    • Pomaga Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
    • Koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej uczniów.