• Zebrania
     


    Dni otwarte

    11.09
     

    11.10

    15.11

    18.12
     

    21.03 + Kawiarenka Wielkanocna i prezentacja talentów

    14.02
     

    16.05 + informacje
    o zagrożeniach

    18.04

     

     

    Zapisy na dzień otwarty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym -
    tel. 22 822-27-36

     

     - omówienie wyników za 1 semestr: 8, 9, 10 stycznia

    - omówienie wyników za 2 semestr: 11, 12, 13 czerwca