• Podręczniki


    Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia dla klas I – VII są dotowane przez MEN i będą rozdawane uczniom przez wychowawców klas.

    Rodzice kupują jedynie podręczniki do religii.

    Książki do religii klasy I –III

    Klasa I

    "Żyjemy w Bożym świecie" Podręcznik do nauki religii (plus e-book na płycie CD) 
    Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Klasa II

    "Idziemy do Jezusa" Podręcznik do nauki religii z płytą CD
    Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Klasa III 

    „Jezus jest z nami” Zeszyt ćwiczeń z płytą CD
    Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak"Jezus jest z nami" Podręcznik do religii
    Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Książki do religii klasy IV -VI

    Klasa IV "Miejsca pełne BOGActw" Zeszyt ćwiczeń

    Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

    Klasa IV "Miejsca pełne BOGActw" Podręcznik do nauki religii

    Wydawnictwo Jedność

    Klasa V „Spotkania uBOGAcające” Zeszyt ćwiczeń

    Klasa V "Spotkania uBOGAcające" Podręcznik do nauki religii

    Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

    Klasa VI "Tajemnice BOGAtego życia" Zeszyt ćwiczeń

    Klasa VI "Tajemnice BOGAtego życia" Podręcznik do nauki religii

    autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
     
    Książki do religii klasy VII

    "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" Podręcznik do nauki religii
    Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska