• Biblioteka

     

    Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników:

    poniedziałek  9:00 – 15.00
    wtorek  9:00 – 15.00
    środa  9:00 – 15.00
    czwartek 8.45 - 9.45, 10.45 - 11.45, 13.40 - 15.40
    piątek  10.35 - 11.35, 13.40 - 15.40

    Czytelnia Multimedialna służy do poszukiwania informacji, pracy, nauki, utrwalania wiadomości, więc nie ma zapisów na „granie” na komputerach. Komputery są dostępne codziennie od 4 lekcji do końca pracy biblioteki szkolnej, z wyłączeniem godzin, gdy w bibliotece odbywają się planowe zajęcia edukacyjne (zapisy u nauczyciela bibliotekarza). Komputer dyżurny z dostępem do Internetu czynny jest cały dzień.

     

    DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTÓW:

    Każdy uczeń jest czytelnikiem biblioteki szkolnej, nie trzeba się do niej zapisywać. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne a za zgubienie/zniszczenie wypożyczonej książki obowiązuje zasada dostarczenia tego samego tytułu.
    Uczniowie klas pierwszych mogą odwiedzać bibliotekę, ale wypożyczenia zaczną się na przełomie I i II semestru, po zajęciach wprowadzających do biblioteki i uroczystym pasowaniu na czytelnika.  We wtorkowe poranki nauczyciel bibliotekarz zabiera grupkę chętnych świetliczaków na Czytanie na bibliotecznym dywanie,  czyli zajęcia czytelniczo – plastyczno – ogólnorozwojowe.

    NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

    REGULAMIN ŁACZNIKÓW:

    1.      Łącznicy systematycznie prowadzą zeszyt łączników na podstawie  kart czytelnika, rejestrując co miesiąc:

    - ilość przeczytanych książek

    - uczniów przetrzymujących książki

    2.      Łącznicy analizują czytelnictwo klasy za miniony miesiąc na początku kolejnego miesiąca, przed lekcjami, po lekcjach, za zgodą wychowawcy - na godz. wychowawczej, ale nigdy podczas przerwy!

    3.      Łącznicy proszeni są o wprowadzanie do biblioteki nowych uczniów przychodzących w ciągu roku a także przypominanie o zwrocie książek uczniom odchodzącym ze szkoły w ciągu roku.

    4.      Łącznicy informują klasę o nowościach książkowych w szkolnej bibliotece i wydarzeniach bibliotecznych (konkursach, imprezach itp.) a także podają bibliotekarzowi tytuły książek, których zakup proponują uczniowie.

    5.      Zeszyty łączników przechowywane są w bibliotece.