• Szanowni Państwo,

     

    zgodnie z harmonogramem 10 kwietnia 2019 r. o godz.13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych będą opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Informacja ta będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

     

    Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00) składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

     

    Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

     

    • składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

    lub

    • elektronicznie potwierdzić wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Przejdź do podglądu podania"
     i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk "Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

     

    Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole ,,papierowego” druku.

     

    Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

     

    Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

     

    Sekretariat SP_61

     


    Szanowni Państwo

    Rodzice uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

    Prosimy, aby przy składaniu potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I (termin 10 – 17 kwietnia br.) Ci z Państwa, którzy chcą wyrobić dziecku Kartę Ucznia złożyli:

    • prawidłowo wypełniony „Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej” (druk do pobrania ze strony ZTM)

    https://www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1

    • aktualne zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem (zdjęć proszę nie przyklejać). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu Karty Ucznia.

    • Wnioski proszę składać do sekretariatu do 17 maja

     


    Rejestracja wniosków/zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych została zakończona.
     
    10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru będą również dostępne po zalogowaniu się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku/zgłoszenia.

     

    Uwaga!

    Jeśli wniosek nie zostanie zatwierdzony w systemie w szkole pierwszego wyboru – NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE  REKRUTACJI !

    Rekrutacja

    INFORMACJE

    Biuro Edukacji m.st. Warszawy