• Podręczniki


    Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia dla klas I – VIII są dotowane przez MEN i będą rozdawane uczniom przez wychowawców klas.

    Rodzice kupują jedynie podręczniki do religii.

    Książki do religii klasy I –III

    Klasa I

    "Żyjemy w Bożym świecie" Podręcznik do nauki religii (plus e-book na płycie CD) 
    Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Klasa II

    "Idziemy do Jezusa" Podręcznik do nauki religii z płytą CD
    Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Klasa III 

    „Jezus jest z nami” Zeszyt ćwiczeń z płytą CD
    Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak"Jezus jest z nami" Podręcznik do religii
    Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

    Książki do religii klasy IV -VI

    Klasa IV "Miejsca pełne BOGActw" Zeszyt ćwiczeń

    Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

    Klasa IV "Miejsca pełne BOGActw" Podręcznik do nauki religii

    Wydawnictwo Jedność

    Klasa V „Spotkania uBOGAcające” Zeszyt ćwiczeń

    Klasa V "Spotkania uBOGAcające" Podręcznik do nauki religii

    Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

    Klasa VI "Tajemnice BOGAtego życia" Zeszyt ćwiczeń

    Klasa VI "Tajemnice BOGAtego życia" Podręcznik do nauki religii

    autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
     
    Książki do religii klasy VII

    "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" Podręcznik do nauki religii
    Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
     
    Książki do religii klasy VIII
     
    Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klas VIII szkoły podstawowej

    Elżbieta Kondrak, Krzysztof Mielnicki, Ewelina Parszewska

    Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce 2018