• W sierpniu na dachu naszej szkoły zainstalowano 90 baterii fotowoltaicznych

    Uruchomienie takiej instalacji będzie miało realny wpływ na zmniejszenie kosztów za energię elektryczną oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. W ten sposób promujemy ekologiczne
    i odnawialne źródła energii, co ma wpływ na kształtowanie właściwych postaw proekologicznych związanych ze świadomością ochrony środowiska wśród naszych uczniów.

    Realne oszczędności wynikające z dotychczasowych opłat za energię elektryczną to  też możliwość zaoszczędzenia środków i przeznaczenia ich na cele statutowe placówki, czyli polepszenie warunków pracy oraz bezpiecznego pobytu w naszej szkole.
    Taka inwestycja będzie służyła wszystkim przez kolejne lata.