• SZKOŁA Z KLASĄ    Zawsze staraliśmy się mieć klasę!

    Teraz mamy certyfikat "Szkoły z klasą".

    To nas bardzo zobowiązuje.

    ZIELONY CERTYFIKAT

    Szkół jest wiele. Mają numery, adresy, patronów...
    Można je ze sobą pomylić. Niektóre jednak mają swą specyfikę dzięki czemu są znane i rozpoznawane.

    Szkoła nr 61 wyróżnia się spośród innych między innymi tym, że ma własne logo z delfinami i jako jedna z nielicznych w Polsce zdobyła Zielony Certyfikat I i II stopnia. Cóż to oznacza? Szkoła została w ten sposób doceniona za długoletnią działalność ekologiczną.
    Wszystko zaczęło się na początu lat dziewięćdziesiątych od realizacji programów autorskich nauczycieli biologii i geografii. Programy te kładły nacisk na edukację ekologiczną. Wprowadzanie tej tematyki nie było podyktowane modą, ale koniecznością.
    Nauczyciele zdawali sobie sprawę, że degradacja środowiska jest wynikiem rabunkowej działalności człowieka i brakiem świadomości zagrożeń z tym związanych.
    Aby szanować środowisko należy je dobrze poznać i pokochać, a szkoła może w tym doskonale pomóc.
    Edukację rozpoczęto od spraw bliskich dzieciom, tzn od badania stanu najbliższej okolicy. Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe, w ramach których badano m.in. stan zapylenia powietrza, czystość jeziorka szczęśliwickiego, poziom hałasu na ulicy i w szkole. Dzięki temu uczniowie zrozumieli, że wiedza zdobyta w szkole może być przydatna w codziennym życiu. Ekologia przestała być dla nich czymś abstrakcyjnym i trudnym. Następnie tematyka ekologiczna została wzbogacona o zajęcia wyjazdowe na terenie kraju jak również za granicą. Młodzież poznała m.in. Ojcowski Park Narodowy, Karkonosze, Bieszczady, była też w międzynarodowym miasteczku ekologicznym w Rogożniku.
    Zorganizowane zostały warsztaty w Danii, Francji i Czechach. Uczniowie realizujący programy autorskie uczestniczyli w pracach polowych w różnych porach roku na terenie gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie. Mieli też okazję do obserwowania pasieki, upieczenia chleba, przyrządzania zdrowych posiłków. Było to dla nich wielką frajdą.
    Po reformie oświaty edukacja w szkole podstawowej została skrócona do sześciu lat. W związku z tym treści ekologiczne wprowadzano już od pierwszej klasy. Włączyli się do tego wszyscy nauczyciele. Działalność szkoły zaowocowała bliższą współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Nasza placówka stała się bardziej znana, a Certyfikat symbolizuje wysoką jakość nauczania i jest uhonorowaniem podejmowanych przez nas działań dla zrównoważonego rozwoju.
    To wyróżnienie cieszy, ale i zobowiązuje. Dlatego realizujemy trzyletni program "Edukacja w Naturze". Zdobytymi doświadczeniami chętnie podzielimy się z innymi placówkami.

    BIAŁOBRZESŁAW OCHOCKI