• 28.01 – 08.02.2019 r.

    7.30 - 16.30


    OPŁATY ZA ŻYWIENIE

    W celu wniesienia opłaty za żywienie podczas „Zimy w Mieście” 2019 rodzice uczestników są zobowiązani  dokonać przelewu bankowego na  nr konta  50 1030 1508 0000 0005 5083 3069 w wysokości 7 zł/dziennie w modułach turnusowych.

    W tytule przelewu proszę podać:

    - imię i nazwisko dziecka "Zima w Mieście 2019"

    - termin w jakim dziecko będzie uczestniczyło w akcji "Zima w Mieście"
     

    „Zima w Mieście” 2019 odbywa się w dwóch turnusach odpowiadających odpowiednio pierwszemu (5 dni roboczych: 28.01- 01.02.2019 r. – opłata 35 zł) i drugiemu ( 5 dni roboczych: 04.02- 08.02.2019 r. – opłata 35 zł)) tygodniowi  ferii zimowych.

    Zwroty za niewykorzystane posiłki możliwe będą przez 30 dni od dnia zakończenia Programu tj. do dnia 10.03.2019 r. na wniosek pisemny rodzica ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne (zgłoszona nieobecność najpóźniej do 8.30  danego dnia).
     


    Zapisy do „Zimy w Mieście” 2019

    Szanowni Rodzice,

    W dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 ruszają zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 funkcjonującego podczas przyszłorocznych ferii zimowych w dniach 28.01 - 08.02.2019 r.

    Nabór będzie odbywał się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

    W celu zapisania dziecka wszyscy chętni powinni się zalogować w elektronicznym systemie rekrutacji w dniach:

    4 grudnia 2018 r. godzina 12.00 - 13 grudnia 2018 r. godzina 12.00.

    Informacja na temat zakwalifikowania się uczestników zostanie opublikowana w systemie w dniu:

    2 stycznia 2019 r. o godzinie 13.00.

    Rodzice zakwalifikowanych uczestników będą musieli w dniach:

    3 stycznia od godz. 10.00 - 10 stycznia 2019 r. do godz. 10.00

    potwierdzić udział poprzez złożenie w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane wydrukowanej i podpisanej karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem opłaty za żywienie.

    Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Feryjna Placówka Edukacyjna do dnia:

    11 stycznia 2019 r. do godz. 16.00

    Zapraszamy

  • Formularze