• Wiersz napisany przez ucznia naszej szkoły - dawnego świetliczaka

    Świetlica - dobre miejsce.
    Tu jest miło, pięknie, zabawnie i radośnie.
    Gdy wejdziesz do świetlicy od razu do pani biegniesz,
    by zapisać swą obecność.
    Zajęcia dla pracowitych
    i odpoczynek dla leniuszków.
    Świetlica - miejsce fajne,
    to każdy dzieciak wie.
               Artur J.

    Świetlica czynna jest w dni nauki szkolnej od 7.00 do 17.30

    Dodatkowo pełnione są dyżury w czasie zebrań z rodzicami dla uczniów z klas 1-3 w godzinach od 17.30 - 19.00

    ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

     UL ROKOSOWSKA 10, TEL. 22 8222895

    (WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ODPROWADZAJĄ I PRZYPROWADZAJĄ GRUPY)

    WTOREK

    TEATR

    14.00 - 15.30

    instruktor

    Anna Słowikowska

    ŚRODA

    BĘBNY

    13.30 - 15.00

    instruktor

    Mateusz Bilnik

    PLASTYKA

    13.30 - 15.00

    instruktor

    Anna Gozdek

    CZWARTEK

    ZAJĘCIA WOKALNE „PRZEDNUTKA”

     

    14.00 - 15.30

     

    instruktor

    Joanna Karpińska

    TANIEC

    14.00-15.30

    instruktor

    Małgorzata Bartecka


    Rada Wychowawców Świetlicy:

    Romualda Turek - kierownik Świetlicy
    Marzena Chudzyńska
    Paweł Ćwikłowski
    Wiesława Godlewska
    Ewa Małoń
    Hanna Ptaszkiewicz
    Anna Tulej

    W tym roku szkolnym w świetlicy pracują także inni nauczyciele:

    Błażej Zboiński - zajęcia sportowe

    Paulina Sosnowska - zajęcia świetlicowe.

    Rada Rodziców ustaliła wpłatę na rzecz świetlicy szkolnej. Miesięczna opłata za świetlicę wynosi 20 zł.
    Wpłaty jako wolontariusz Rady Rodziców przyjmuje kierownik p. Romualda Turek.

    Pieniądze przeznaczone są na:
    - materiały piśmienne, materiały plastyczne, materiały dekoracyjne,
    - gry planszowe i stolikowe, zabawki, artykuły higieniczne
    - sprzęt sportowy, nagrody dla dzieci
    - wodę, soki, owoce, słodycze

    W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, ogólnorozwojowe, sportowe, origami, integracyjne, plastyczno-techniczne oraz zajęcia profilaktyczne. Można tu odpocząć, odrobić lekcje, pobawić się w sali zabaw lub na placu zabaw, obejrzeć film, porozmawiać - jednym słowem - miło i atrakcyjnie spędzić czas przed lekcjami i po lekcjach.

    WAŻNE INFORMACJE

    • Każde dziecko wchodzące do świetlicy i wychodzące z niej zgłasza się do wychowawcy
    • Osoby odbierające dzieci ze świetlicy proszone są o każdorazowe pokazywanie identyfikatora
    • Każdorazowe wyjście dziecka z inną osobą niż upoważnioną w karcie zapisu dziecka do świetlicy wymaga dostarczenia odpowiedniego załącznika
    • Prosimy, aby dzieci miały plastikowe butelki na wodę
    • Prosimy też, aby nosiły wygodne, najlepiej sportowe ubrania i bezpieczne obuwie