• Zebrania
     


    Dni otwarte

    10 września
     

    17 października

    14 listopada

    18 grudnia + kramik świąteczny

    10 kwietnia
    + kawiarenka

    20 marca
     

    15 maja + informacja
    o zagrożeniach

     

     

     

    Zapisy na dzień otwarty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym -
    tel. 22 822-27-36

     

     - omówienie wyników za 1 semestr:17, 18, 21, 22 stycznia

    - omówienie wyników za 2 semestr:10, 11 12 czerwca