• „Lato w Mieście” 2019
    24 czerwca - 30 sierpnia 2019 r.

    Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 będą się odbywały się w dniach od 18 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz.12.00 za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie:

    https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

    Po zarejestrowaniu kandydata w systemie rekrutacji rodzic/opiekun prawny kandydata otrzymuje informację o zakwalifikowaniu do Programu:

    - na adres mailowy podany w zgłoszeniu;

    - uzyskuje po zalogowaniu się  w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie od dnia 6 maja br. od godziny 16.00.

    Warunkiem koniecznym przyjęcia zakwalifikowanego  uczestnika jest potwierdzenie woli udziału w Programie przez rodzica/opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisanej karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenia dokonania opłaty za posiłki lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły w terminie od dnia 7 maja 2019 r. od godziny 8.00 do dnia 16 maja 2019 r. do godziny 16.00 w szkołach, do których uczestnik został zakwalifikowany.

    Informacja o przyjęciu kandydata, po potwierdzeniu woli przez rodzica/opiekuna  zostanie opublikowana w systemie w dniu 20 maja 2019 r. o godz.16.00.

    Będzie ona dostępna:

    - po zalogowaniu się  w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl – dostęp natychmiastowy;

    - przesłana mailem na adres podany w zgłoszeniu - zgodnie z  możliwościami systemu.

     

    Harmonogram zapisów do Programu "Lato w Mieście" 2019 – rekrutacja podstawowa

    Data

     

    Etap zapisów/czynności kandydata

    od

    do

     

    18 kwietnia

    godzina 12.00

    30 kwietnia

    godzina 12.00

    Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

    6 maja

    godzina 16.00

    Informacja o kandydatach zakwalifikowanych

    i niezakwalifikowanych

    6 maja

    godzina 16.00

    16 maja

    godzina 10.00

    Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany

    Dokonanie opłaty za żywienie

    7 maja

    godzina 8.00

    16 maja

    godzina 16.00

    Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:

    - karty kwalifikacyjnej

    - potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat

    Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

    20 maja

     godzina 14.00

    Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.

    Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

    20 maja

    godzina 16.00

    Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

     

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i pełnego harmonogramu Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 znajdują się na stronie Biura Edukacji:

    http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zasady-rekrutacji-harmonogramy-placowki-ogolnodostepne-0